Sveriges största glutenfria mässa

Vi vill tacka alla som deltog på årets mässa. Vi hoppas att vi kan genomföra både en fysisk och en digital mässa 2021

Våra utställare inför 2020